Art is not what you see, but what you make others see

Community art

Community art is een artistiek antwoord op een maatschappelijk vraagstuk. Hierbij is altijd sprake van samenwerking met een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld bewoners uit een wijk. Bij community art projecten gaat de doelgroep onder leiding van kunstenaars creatief aan een vraagstuk werken. Het wordt gekenmerkt door een mix van meerdere kunstdisciplines en werkvormen.

Onder de term community art valt een brede stroom van projecten die in vorm, inhoud en doelstelling van elkaar kunnen verschillen. Er is één ding die ze met elkaar gemeen hebben: ze slaan een brug tussen de samenleving en kunst.

Innoverende vorm
Community art is een innoverende vorm van kunst die door de scheidingswanden van de samenleving breekt. Het denken in hokjes als amateurkunst of professionele kunst komt hierbij niet aan te pas. Het samenwerken tussen de kunstwereld en andere instellingen op bijvoorbeeld het gebied van zorg, welzijn of stadsontwikkeling is vanzelfsprekend. Daarnaast kan er samenwerking ontstaan tussen  belanghebbenden uit de politiek en huisvesting

Vernieuwende kunstuiting
Community art is een vernieuwende kunstuiting, die tijdens interactie met het publiek vorm en inhoud krijgt. Zo’n kunstwerk is ook te zien als sociaal kunstwerk. De rol die de kunstenaar hierin kan aannemen kan verschillen. Community art projecten vragen namelijk om kunstenaars die naast artistieke capaciteiten ook over didactische, pedagogische en organisatorische vermogens beschikken. Deze vaardigheden hoeven niet als secundaire eigenschappen worden gezien, maar zijn net zo belangrijk als het kunstenaarschap zelf. Community art speelt zich af in een complex krachtenveld waarin kunstenaars zich moeten zien te verhouden tot wijkbewoners, die soms niet perse om kunst vragen.

De wereld van Community art is te zien als tegenbeweging, die zichzelf afzet tegen het gevestigde kunstwereld en die de kunstenaar uit zijn eigen veilige wereld haalt om zelf nieuwe doelgroepen in de wijken op te zoeken.