1. SWOT-analyse
In een persoonlijke SWOT-analyse worden sterke en zwakke punten van een persoon naast elkaar gezet. Ik gebruik een
SWOT-analyse om mijn toekomst- en carrièremogelijkheden in kaart te brengen. Met de SWOT-analyse wordt duidelijk
hoe ik mij onderscheid ten opzichte van andere studenten.
1.1 Sterke en zwakke punten:
Persoonlijke analyse
Sterke punten:

 • leiderschap
 • Resultaat gericht werken
 • Past zich aan bij werken in groepsverband
 • Scherp inzicht
 • Verantwoordelijk zijn of verantwoording nemen
 • Snel leervermogen
 • Discipline bij gemaakte afspraken
 • Behulpzaam/ initiatief tonen

Zwakke punten:

 • Teveel zelfstandig willen werken
 • onzeker bij het nemen van een besluit door perfectionistisch gedrag
 • niet snel het willen delegeren van werkzaamheden waardoor teamleden zich buiten gesloten voelen
 • trekt teveel werk naar zich toe

Conclusie:
Er moet voorkomen worden dat de sterke punten een valkuil worden. Dit houdt in dat als ik te behulpzaam ben er voor moet waken dat het behalen van mijn  deadlines niet in gedrang komt. Als ik alle verantwoording voor mijn rekening neemt en minder delegeer kunnen overige teamleden hiervan misbruik maken. Als ik aan de opgesomde zwakke punten werk, kunnen deze ook mijn sterke punten worden.
1.2 Kansen en bedreigingen
Externe analyse
Kansen:
•              Samenwerken in projecten met andere studenten
•              Een groter inzicht krijgen over bepaalde problemen in het bedrijfsleven
•              Kennis vergroten door te brainstormen met studenten en begeleiding van docenten
•              Stageplek in het buitenland kunnen krijgen


Bedreigingen voor behalen resultaat kan zijn:
•              Slechte samenwerking met studenten/collega’s
•              Slechte begeleiding op de stageplek
•              Door oorzaken weinig werkgelegenheid in de branche na afronding opleiding

Conclusie:
Er voor zorg dragen dat ik na mijn opleiding over goede referenties beschik welke ik heb opgedaan bij de diverse stage plekken zodat ik na sollicitatie aan een goede baan kan komen.
Het na volle tevredenheid van alle partijen kunnen afleveren van goede projecten. Zo groots mogelijke resultaten zien te behalen.
Ook zal ik mijn kennis moeten vergroten en verbreden voor de gerantstelling van mijn  toekomstperspectief.